Vyjádření o existenci sítí

V této části je uveden odkaz na souhrný portál a dále pak odkazy na jednotlivé portály správců technické infrastruktury (správců inženýrských sítí), kde je možné podat žádosti o vyjádření k existenci sítí případně přímo požádat o data či požádat o další služby prostřednictvím internetu.

 

Vyjádření o existenci sítí (Digitální technická mapa)