16. 12. 2021

Dotační titul určený obcím pro mapování a tvorbu dat DTM

Plzeňský kraj na svých stránkách uveřejnil informace o novém dotačním titulu pro podporu datového fondu technické mapy, který je určen pro obce a jeho hlavním účelem je podpora mapování inženýrských sítí. Více o titulu – zde.