10. 05. 2024

Změna č. 3 Územního plánu Rokycany - nabytí účinnosti 08.05.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu