01. 06. 2024

Změna č. 1 ÚP Třemešné - nabytí účinnosti 28.05.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu