21. 06. 2023

Územní studie č. 5 - nabytí účinnosti 20.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu