06. 06. 2024

Územní studie Sekyřany - nabytí účinnosti 05.06.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu