05. 10. 2023

Statistický geoportál

Český statistický úřad (ČSÚ) spustil Statistický geoportál. Jedná se o zcela novou službu pro veřejnost, která může výrazně napomoci starostům obcí, zástupcům veřejné správy, vědeckým a výzkumným institucím či zájemcům z řad širší veřejnosti. Geoportál tvoří několik webových aplikací umožňujících zobrazení vybraných statistických ukazatelů či témat za určité území ve formě přehledných interaktivních map.