22. 06. 2023

Územní studie Potvorov - Z1 Za Humny - nabytí účinnosti 19.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu