27. 06. 2023

Změna č. 4 ÚP Štěnovice - nabytí účinnosti 20.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu