29. 05. 2024

Změna č. 1 územního plánu Příkosice - nabytí účinnosti 22.05.2024

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu