13. 07. 2023

Územní studie veřejných prostranství - nabytí účinnosti 30.06.2023

Podrobnější informace naleznete v Registračním listě nebo na stránkách příslušného úřadu