Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je jedním ze tří projektů Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech, kde není k dispozici Digitální katastrální mapa nebo Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) z resortu ČÚZK. Vektorová kresba obsahuje pouze data katastru nemovitostí nikoliv data bývalého pozemkového katastru. V současné době je již tento projekt ukončen a data byla předána na Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, který data spravuje a aktualizuje. O data účelové katastrální mapy je možné požádat prostřednictvím Výdejního modulu.

Kontakt

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18 Plzeň 306 13

posta@plzensky-kraj.cz

377 195 111

 

Napište nám