Standard JVF DTM verze 1.2.0.5

Dokumentace a popis verze 1.2.0.5 jednotného výměnného formátu JVF DTM aktuálně používané v DTM PK.

01 Logický datový model JVF DTM
Dokumentace logického uspořádání objektů v jednotném výměnném formátu JVF XML.

02  Popis objektů JVF DTM
Popis jednotlivých objektů vedených v JVF DTM formou tabulek, ve kterých jsou vedeny základní informace o objektu, sledované atributy a jejich datové typy, domény a jejich hodnoty. Popis objektů představuje fyzický datový model JVF DTM.

03  Struktura JVF DTM
Popis struktury výstupních XML dokumentů JVF DTM, na základě které je prováděn zápis objektů. Údaje zapisovaných objektů vychází z dokumentace popisu objektů JVF DTM (názvy atributů, hodnoty domén,..).

04  Správa JVF DTM
Popis navrhované správy a údržby datového modelu JVF DTM a ontologického katalogu. Popis vychází a navazuje na předchozí etapy projektu.

 

JVF DTM verze 1.2.0.5 (Ke stažení)