Výdej dat DTM (Výdejní modul)

Výdej dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje

Data Digitální technické mapy Plzeňského kraje jsou dělena na Účelovou mapu povrchové situace (ÚMPS) a průběhy inženýrských sítí. Na úvodní stránce Modulu Zakázka je uveden postup registrace nového uživatele a podrobný postup podání žádosti o výdej dat ÚMPS je uveden v dokumentu Požadavek na výdej dat. Tato data je možné využít i pro účely projektových činností v podobě vektorových dat účelové mapy povrchové situace. Jak postupovat je uvedeno v dokumentu Pokyny pro projektanty.

Data průběhu inženýrských sítí nejsou fyzicky součástí Digitální technické mapy a nejsou ani fyzicky vydávána třetí straně. Inženýrské sítě jsou oprávněným uživatelům zpřístupněny pouze formou zabezpečených Webových Mapových Služeb (WMS). Oprávněným žadatelům lze poskytnout průběhy inženýrských sítí z dat Územně analytických podkladů - viz informace zde.

Informace pro obce jsou uvedeny v informačním letáku. Kompletní přehled rozsahu aktualizačních zakázek a doplnění formou plošného mapování je k dispozici zde.

Základní datové vrstvy digitální technické mapy Plzeňského kraje:

  • Účelová mapa povrchové situace

Účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním. Je základním podkladem, který vzniká geodetickým měřením skutečného stavu území - polohopisu a výškopisu a  to např. formou dokumentace skutečného provedení staveb nebo plošným mapováním ve vybraných lokalitách (dostupná jsou sídla: Bezdružice, Bezvěrov, Blížejov, Blovice, Bor, Dobřany, Domažlice, Hamry, Holýšov, Horažďovice, Horní Bříza, Horšovský Týn, Hrádek u Rokycan, Hrádek u Sušice, Hradiště, Cheznovice, Chlumčany, Chotěšov, Kaznějov, Kdyně, Klatovy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kralovice, Líně, Luženičky, Manětín, Meclov, Nečtiny, Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Planá, Plasy, Plzeň - část, Přehýšov, Přeštice, Rokycany, Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Strašice, Stříbro, Sušice, Tachov, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Zahořany, Zbiroh, Zruč-Senec, Železná Ruda a Žihle). Poskytování a zpřístupnění mapy je formou webové mapové služby.

Ukázka ÚMPS

  • Vedení inženýrských sítí

V DTM PK jsou k dispozici dva hlavní okruhy dat o vedení inženýrských sítí. Jedná se o data partnerů projektu a data poskytnutá do územně analytických podkladů. Data partnerů projektu (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o. – innogy, Šumavské vodovody a kanalizace a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.) jsou v projektu DTM dostupné formou zabezpečených mapových služeb a obsahují podrobné informace mimo jiné např. o přesnosti jejich zaměření, kapacity atd. a jsou i obsahově bohatší, obsahují například i data domovních přípojek. K dispozici jsou jen oprávněným uživatelům v souladu s provozní dokumentací projektu DTM.

Naproti tomu data ÚAP jsou volně dostupná formou mapové služby a oprávněným uživatelům i fyzicky (viz výše). ÚAP obsahují data od více poskytovatelů, ale může se jednat jen o orientační průběhy sítí nebo jen hlavní trasy daného vedení.

K dispozici je i služba On-line vyjadřování k existenci sítí, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle, u ostatních pak vygeneruje klasickou papírovou žádost. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce

Ukázka průběhu sítí

  • Objektová mapa povrchové situace

V rámci rozšíření poskytovaných služeb Plzeňským krajem v oblasti geografických informací byla v projektu DTM začátkem roku 2017 vytvořena nová datová sada, tzv. „Objektová mapa povrchové situace“ (dále jen OMPS), která je odvozenou mapou z datového skladu DTM PK. Mapa je využívána ve formě referenční mapové vrstvy, která plošně pokrývá vybraná území obcí (Bezdružice, Blížejov, Bor, Dobřany, Hamry, Hrádek u Rokycan, Hrádek u Sušice, Hradiště, Chotěšov, Klatovy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Luženičky, Manětín, Meclov, Nečtiny, Nýrsko, Nýřany, Pačejov, Planá, Plasy, Přehýšov, Přeštice, Spálené Poříčí, Starý Plzenec, Stod, Stříbro, Tachov, Vejprnice, Zruč-Senec, Železná Ruda a Žihle) a tematicky zobrazuje stavby a ostatní objekty formou ploch, linií a bodů. Prvky jsou zobrazovány s vysokou přesností i v mapách velkých měřítek. Díky tomu je možné provádět přesnou lokalizaci objektů v terénu a plošné analýzy nad daty (např. výpočet ploch údržby komunikací a chodníků, ploch sekání trávy, atd.).
Poskytování a zpřístupnění mapy je formou webové mapové služby. Službu je možné využívat napříč geografickými aplikacemi a informačními systémy Plzeňského kraje, obcí, měst a dalších partnerů. Velký význam může mít mapa v oblasti výstavby a územního plánování, kde může být využívána jako základní podkladová vrstva skutečného využití území s nejvyšší úrovní podrobnosti.

Ukázka OMPS